Motorer

Vi säljer utombordare från Yamaha för de har kvalité och prestanda som våra kunder kräver då det gäller 4 takts motorer.

3 års garanti på din Yamaha utombordare

Yamaha arbetar kontinuerligt med att göra produkterna tillförlitligare, säkrare och mer ekonomiska att äga. Vi hoppas att din Yamaha Marin-produkt ska fungera felfritt i många år, naturligtvis under förutsättning att service och underhåll sköts på rekommenderat sätt av Yamaha auktoriserad verkstad.

För alla Yamahas 4-takts utombordsmotorer från modellår 2008 som är avsedda för fritidsanvändning är garantiperioden 3 år efter inköpsdatum. Om produkten är avsedd för kommersiell användning är garantiperioden tolv månader från inköpsdatum. Kunden har alltid rätt att upp till 2 år efter produktens leveransdag åberopa fel i produkten enligt konsumentköplagens regler. Yamahas garantiperiod beräknas från datum för det ursprungliga inköpet eller det datum som produkten levererades och användes för första gången.

* Med ”fritidsanvändning” avses användningen av produkten i rent personligt underhållningssyfte eller transport, utan avsikt att tjäna pengar på det.

* Med ”kommersiell användning” avses användningen av produkten för ekonomiska och/eller kommersiella aktiviteter så som fiske, transport mot betalning, uthyrning etc.

yamaha effekt pa din sommar

Vi har ett urval av begagnade motorer, titta in på vår sida för begagnade motorer

Yamaha